Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Még mindig érzem a budi szagát, ami mögött 13 évesen elszívtam az első cigarettámat, amely egy "szimpla kárpáci" volt. Egyáltalán nem esett jól, de az igen, hogy végre én is vagyok valaki, mert már cigiztem. Később a nagyobb fiúktól, akik tudtam, hogy nem utasítanak el, rendszeresen kértem a cigarettát.

15 éves korom után a megspórolt vagy lopott pénzemből néha vettem magamnak cigarettát. Persze ezt mindig el kellett rejteni valahová, hogy a szülők ne vegyék észre.

A cigarettára való rászokás után következett az italozás, meg minden más, ami csak belefért. 17 éves koromra rendszeres és szenvedélyes cigarettázó lettem. Már nem én irányítottam a szenvedélyemet, hanem a szenvedélyem irányított engem. Egyszer egy idős bácsi nagy szeretettel megkérdezte tölem: Fiatalember, maga miért cigarettázik? Emlékszem, hogy habogtam és dadogtam, de konkrét választ nem tudtam adni neki. Mindig azt mondtam mindenkinek, hogy én bármikor le tudok róla szokni. Közben már több mint két doboz cigarettát szívtam el naponta. Többször elhatároztam, hogy leszokok róla, és soha többé nem cigarettázom. Sikerült is ez több ízben. Ilyenkor jól esett, hogy dicsértek és vállon veregettek, hogy milyen erős akarattal rendelkezem. Persze valahányszor visszaszoktam, nagy kudarcként és csalódásként éltem meg. Rá kellett jöjjek és magamnak is beismerjem: én sosem szoktam le a cigarettáról, csak szüneteltettem. Le akartam szokni róla, de nem tudtam. Elveszítettem az önbizalmamat, és úgy éreztem, képtelen vagyok leszokni róla.

22 éves koromban átéltem egy mély megtérést az életemben. Megértettem, hogy Jézus Krisztus megváltott minden bűnömből, sőt, még szenvedélyeimből is, amiből nálam akadt elég akkoriban. A bizalmam Jézus iránt arra késztetett, hogy adjam oda neki a cigarettától való függőségemet is, mert Ő ettől is szabaddá tud tenni. Nem ment egyik napról a másikra, de hosszú küzdelem után sikerült újra eldöntenem, hogy nem akarok többet cigarettázni, és hagyom, hogy Jézus ettől is tegyen szabaddá. Azt mondtam neki: Uram, én már bebizonyítottam, hogy képtelen vagyok leszokni a cigarettáról, de hiszem, hogy Te szabaddá tudsz engem tenni ettől a szenvedélyemtől is örökre. Az első pár hónap különösen nehéz volt, de fokozatosan éreztem, hogy valóban szabad vagyok. Több mint 13 éve hoztam meg ezt a döntést, és -hála legyen érte Istennek- azóta nem cigarettáztam. Jobban érzem magam így, cigaretta nélkül, és már nem kell hazudnom magamnak, ha ideges vagyok, hogy el kell szívnom egy cigarettát, hogy megnyugodjak.

Valójában a cigarettának semmi pozitív hatása nem volt rám nézve, de káros annál több. Az "ellenség azért jött, hogy öljön és pusztítson". A cigarettán keresztül is ezt tette velem és teszi mindenkivel. Ne öld meg magad azáltal, hogy nap mint nap  befüstölöd a testedet, ami valójában a Szentlélek temploma! Én hiszem, hogy számodra is van szabadulás. Bízzál Jézusban és önmagadban is. Meglátod, sikerülni fog.

 

D. József