Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Én Istent kell szolgáljam

2Nagyon örvendek, hogy ott voltam a Fülöp kurzuson. Leírhatatlanul jól éreztem magam, soha ennyi öröm, boldogság, nyugalom, nem volt bennem, mint most. Édesapám betegsége által jöttem rá arra, hogy Isten van és a mai napig cselekszik és dolgozik  az emberekben. És persze sok tapasztalás után, amit azon nyomban nem tudtam hova tenni, de idővel világossá vált, hogy is működik ez. Ezen a hátvégén sok minden letisztult bennem, legfőképp az, hogy  az embernek bűnös a természete, hajlamos a bűn elkövetésére, de ezt le is lehet győzni, nemet mondani, ami persze nagyon nehéz, de sok erővel és erős kitartással meglehet csinálni.

A másik igazság, ami még nagyon megérintett, az volt, hogy  Isten feltétel nélkül úgy szeret engem, ahogy vagyok. Sok problémám volt mostanában önmagam elfogadásával és beképzeltem magamnak azt, hogy biztos más is így  gondolja. De nem. Istennek így vagyok jó, ahogy vagyok. Nem érdekel más véleménye, ha Istennek jó vagyok így, kell ennél több? Hiszen Ő alkotott.
Ez a kurzus rádöbbentett arra, hogy én Istent kell szolgáljam, mindegy, hogy milyen módon erre szabad választást ad Ő, én csak szolgáljam, hirdessem Őt. Sokszor megmutatta az erejét, hatalmát az életemben, de nem volt elég ahhoz, hogy észrevegyem. Most meghívást adott a Szentlelke által. A szerződés meg van kötve, és remélem befogom tudni tartani. Újult erővel, szeretettel, boldogsággal vágok neki a nekem szánt útnak.

 

C. Orsolya


Csakis Jézus által mehetünk az Atyához

1Örvendek, hogy részt vehettem a Fülöp kurzuson, régóta hallottam róla, hogy érdemes elmenni, de nem mondták el, mi történik ott. És eddig túl fiatal voltam. Most 17 éves vagyok, de szerintem megérte várnom, úgy gondolom, hogy így jobban felfogom a súlyát az egésznek.

Aztán sikerült megértenem, hogy a bűn következménye a halál, és az elkövetett bűnökért muszáj meghaljon valaki, nem lehet csakúgy elsimítani a dolgot. Hogy Jézus önként vállalta, és az Atyának is fájdalmas volt végignézni. Letisztult, hogy csakis Jézus által mehetünk az Atyához, az örök boldogságba. És nincs más út az abszolút boldogság felé.

 

A legnagyobb újdonság az volt, hogy a Szentlélekkel személy, hogy vannak érzései, van akarata, és szólhat hozzánk. Valahogy úgy képzeltem, mint a levegőt, hogy lebeg, és csak van. Szombat este viszont meg is éreztette velem létezését. Kértem bizonyságért imát, biztos ami biztos, mert úgy éreztem, szükségem van rá. És miután imádkoztak értem, kissé elszomorodtam, hogy nem éreztem semmit. De aztán egyre mélyebb sóhajtások törtek fel belőlem, és sírtam is kicsit, és rájöttem, hogy megvan a bizonyosság :) Aztán mikor lehetett kérni ajándékokat, a bátorságot, szabadságot, és nyelvimát kértem. Miközben imádkoztak értem, halk hangok, és sóhajok jöttek fel belőlem. Egy sóhaj is többet jelentett egy teljes szövegnél. Csodálatos! Kiskoromban hallottam Édesanyámat így imádkozni, de nem értettem mire és miért jobb, mint az érthető szavak.

A vasárnapi kiscsoportos beszélgetés is tetszett, nagyon bizalmas volt a légkör. Mikor egy-egy gyakorlatnál meg-megöleltük egymást, ez nagyon jó volt. Nem ijedtem meg annyira, mint szoktam attól, hogy ki kell álljak tanúságot tenni, sőt, még örültem is a lehetőségnek.

Összességében nagyon megérte elmenni, valamilyen szinten újjá születtem.

Köszönöm, hogy részt vehettem, köszönöm minden szervezőnek!

 

R. Dorottya


Jézus az én személyes bűneimért halt meg

3Hát nekem máris nagyon-nagyon hiányzik a hétvégi Fülöp kurzus, minden egyes napomat el tudnám így tölteni. Nem gondoltam, hogy ilyen mélyreható lesz számomra. Úgy érzem, hogy megértettem a szív mozaik minden egyes mozzanatát, igazságát és szeretném ezután erre alapozni a életemet.

A Megváltás volt az, ami tökéletesen letisztult bennem, hogy Jézus az én személyes bűneimért halt meg, amit eddig és, azután fogok követni! És hogy Isten egy feltétel nélkül szerető Isten, aki abban a pillanatban is szeret engem ha bűnt követek el.

Mert Ő örök szeretettel szeret!

Nagyon tetszettek a példák, mert általuk értettem meg egyes igazságok üzenetét. Boldog vagyok, hogy Jézusnak átadtam az életemet és erre még kézzel fogható szerződésem is van, hogy ha netán bizalmatlanságok lépnek fel a bűn miatt, akkor előveszem és megerősítem.

A Szentlélek bizonyosságot is adott  és éreztem, hogy velem volt, amikor hívtuk közösen és imádkoztak értem, ami nagyon jó, békés, boldog érzés volt! Minél többször szeretném érezni!

Szeretnék a közösségbe járni!

 

Cs. Réka