Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

cigiEurópában naponta 1800 ember hal meg a dohányzás következtében

Európában minden harmadik ember dohányzik. Az Unió 27 tagállamában, a káros szenvedély okozta betegségekben naponta 1800-an halnak meg. Az Európai Parlament azt szeretné, ha 2025-re ez a szám a felére csökkenne. Uniós leszoktató kampányok indultak, és a tagállamok egy része is tett már lépéseket. Egyelőre azonban ők vannak kevesebben.

Történeti áttekintés

cigi_1

Kolumbusz Kristóf, Indiát keresve, 1492-ben felfedezte Amerikát. Amikor Kuba egyik öblében horgonyt vetettek, két matrózt megbízott, hogy kémleljék ki a vidéket. Azok nagy élményről számoltak be: vademberek laknak az erdőkben, akik valami növényi levelet csavarnak össze, a végét meggyújtják, és azután szívják a füstöt a szájukon be és az orrukon ki. A matrózok a dohányt fedezték fel. Az indiánok varázslója, aki az élők és holtak közötti médium volt, dohányfüst-kábulatba merülve különböző szellemekkel került kapcsolatba.

Amikor a matrózok visszatértek felfedező útjukról, nemcsak beszámoltak, hanem elő is adták új találmányukat. Voltak akik az exotikumokat mindennapi életük részévé akarták tenni, így hozzájárultak ahhoz, hogy az indiánok kultúráját meghonosítsák és átültessék Európába. A dohányt 1520-ban a spanyolok Tabago szigetén már elkezdték termelni. 1560-ban Nicot János hozta Franciaországba, s innen kapta a hivatalos nevét: Nicotiana Tabacum (nikociana tabakum).

Eleinte a dohányzás szokatlan volt, sőt tiltott, bűncselekménynek számított. Mindazokat, akik dohányoztak, törvény elé idézték és megbüntették. Mégis a dohányzás szokássá vált egyszerűen azért, mert aki többször használja, abban függőséget alakít ki. Ez a ragaszkodás szenvedéllyé vált, és arra vezette a cigarettázókat, hogy eltöröljék a tiltó intézkedéseket, törvényesítsék a dohányzást. Hamarosan iparággá fejlődött a dohány feldolgozása, megépültek az első dohánygyárak, egyre nagyobb területet foglaltak el a dohányültetvények., a dohány egyre jövedelmezőbb lett, és egyszeriben a világ minden táján megjelentek a cigaretták. Szórakozási cikké lett, és a cigaretta, ami ellen "primitív" volta miatt küzdöttek, a modern életstílus szimbólumává vált, és egyszeriben meghódította az egész világot.