Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Sms gyorsassággal válaszolt Isten a

kérdésemre


Meghívtam Istent az életembe, konkrétan életem anyagi dolgainak rendezésére. Kértem Őt, hogy amennyire gyarló természetem nyitott tud lenni az Ő jelenléte befogadására, próbáljon meg sáfárkodni anyagi javaimmal. Az Úr komolyan vette kérésem, mert minden túlzás nélkül, rögtön válaszolt is minden ez irányú kérdésemre.
Konkrét példa: Amolyan spórolós fajta ember vagyok, de megesett velem is, hogy kölcsön kellett kérjek és nem is kis összeget. Telt-múlt az idő, Isten segítségével sikerült kikászálódnom a nehézségekből. De úgy gondoltam, még nem jött el az ideje annak, hogy visszaadjam a kölcsönt. Sőt, mi több, érkezett az ellenség is a kanyarfúróval és táplálta gondolataim folytatását: "Talán nem is kell megadnod, hiszen nincs rászorulva." Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal csitítgattam fel-feltörő lelkiismeretemet, míg egy reggel arra a kínzó gondolatra ébredtem mély álmomból, hogy: "Adósságom van! Tartozásom van!" Ez már túl sok volt nekem. Odaálltam az Úr elé és kijelentettem: "Uram, a világ összes kincse nem éri meg nekem, hogy ne legyen tiszta a lelkiismeretem. Mondd meg nekem konkrétan, de úgy, hogy meg is értsem: Megadjam a tartozást vagy nem?" Azzal mentem a dolgomra, megnyugodva abban a tudatban, hogy az Úr kezében van a gondom.
És történt, hogy aznap Isten segítségével elmentem egy lelkinapra, amit Regina Collins szerzetes nővér tartott. Regina nővér a tanítás után azt mondta: "Van itt egy személy, akinek tartozása van, és nem akarja azt megadni, mert úgy gondolja, akinek tartozik, nem szorul rá. Isten azt üzeni neki, hogy adja meg a tartozását. Ha úgy gondolja, hogy nagy összeg, kezdje el kicsidenként visszaadni." Amikor ezt hallottam, rögtön tudtam, hogy ez nekem szól és, hogy ennél konkrétabb, érthetőbb választ nem is kaphattam volna.
Megérintett, hogy az Úr ennyire konkrétan válaszolt kérdésemre, méghozzá egy egész templomnyi ember előtt. Mondhatom, nagy kő esett le a szívemről. Hálás vagyok Istennek az sms gyorsasággal érkezett válaszért és azokért az emberekért, akik közvetítik Isten hangját nekem és a hozzám hasonló "nagyot hallóknak".
                                                                                                                           L. Teréz