Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

mit kesziytettel a fulop kurzusra

 

Sok embernek nincs személyes tapasztalata az Istenről. Túl távolinak tűnik ahhoz, hogy saját gyarlóságát tapasztalva Őt elérhesse. Még a benne hívők is sokszor kételkedőre vonják az Ő feltétel nélküli szeretetét.

Gyakran tesszük fel a kérdést:

  •       Mit tegyek, hogy kiérdemeljem Isten szeretetét?

  • Ha Isten valóban szeret, akkor miért van ennyi bűn a világban?

  • Ki tud ezektől megszabadítani?

  • Hogyan térhetek meg bűneimből?

  • Hogyan lehetek Jézus követője?

  • Mi lesz, ha túl egyedül érzem magam?

  • Hogyan lehetek más keresztényekkel személyes kapcsolatban?

  • Hogyan kerülhetek Istennel személyes kapcsolatba?

  • Mi valójában a keresztény élet?

A Fülöp kurzus ezekre a kérdésekre gyakorlati módon próbál választ adni. Nem ismereteket akar átadni, hanem a résztvevőket segíti, hogy egy személyes találkozásuk legyen az élő Istennel. Nem új dolgokra törekszik, hiszen az Örömhír 2000 éve ugyanaz, hanem a régit új formában próbálja feltárni.

Kik vehetnek részt?

Akiknek nyitott a szívük az Isten személyes szeretetére és akarnak Vele találkozni.

Ő azt mondja Igéjében. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16)

Időpont: 2022. május 13-15.

       péntek: 17,30 - 21,30 óráig;

    szombat: 08,30 - 20,00 óráig

   vasárnap: 09,00 - 14,00 óráig

Helyszín: Csíkcsicsói plébánia hittanterme

Bejelentkezés: Dánél József Tel: 0742-679082 Jelentkezési ürlap

Bejelentkezési határidő: május 1.

Hozz magaddal: teljes Szentírást (Ó- és Újszövetség, lehetőleg Jeromos félét), jegyzetfüzetet

A kurzus költsége: 150 RON. Ez magába foglal egy szombati közös ebédet és a kurzus egyéb költségeit.

Résztvenni csak a teljes programon lehetséges!!!

Szervezi a Csíkcsicsói katolikus plébánia, Búzamag közösség és a Regnum Christi alapitvány