Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek - Fülöp kurzus, Csíkcsicsó, 2021. május 14-16.

B.K.

Három dolog maradt meg a kurzusból, az első, mikor felismertem, hogy nekem van egy bűnös természetem. A második az, hogy Jézus mellett valóban el kell köteleznem magam, eddig úgymond egy demo életet éltem, de ezentúl valóban élesbe megy minden. A harmadik pedig a Szentléleknek a megtapasztalása, ami egy olyan hihetetlen állapot, hogy egyfolytában azt szeretnéd érezni, teljes nyugodtság, lebegő állapot, ami után teljesen jól vagy, erőd van, öröm van a szívedben. És most már tudom, hogy felekezetemtől függetlenül akarok tartózni egy Krisztusi közösséghez.


R.J.

Nagyon hálás vagyok, hogy ezen a kurzuson Isten új testvérekkel ajándékozott meg engem. A Szentlélek valóban képes olyan tisztánlátást adni, minden kérdésre ha tényleg  rá hagyatkozunk teljes szívből. Ezek a megoldások nagyon sokszor nem úgy jönnek, mint ahogy mi elképzeljük , hanem más formába, de sokkal jobban. Én is csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tartozzunk egy Krisztusi közösséghez, mert a közösségnek tényleg hatalmas megtartó ereje van.


K.E.

Nagyon sokszor tapasztaltam az  életben, hogy egy feladat előtt, gyomoridegem van, izgulok és olyankor imádkozom és hívom a Szentlelket és tapasztalom, hogy minden megszűnik, és erőt kapok.

Azt is megértettem ,hogy a jó Isten nagyon sokszor minket embereket használ arra, hogy jót tegyen.

Erősen nagy szüksége van mindenkinek egy ilyen kurzusra, úgy ahogy nekem is az volt , és mindenkit csak biztatni tudok, hogy tartozzon valahova, egy közösségbe.


G.T.

Nagyon hiteles volt számomra ez az öröm, amit itt annyi ember szívébe láttam. Én 3o éve tértem meg, és igazából most jutott el az eszemből a szívemig az örömhír, és megértettem, hogy Isten valóban úgy szeret engem, mint az Ő kislányát, akinek a számára én vagyok a legszebb. Megerősödtem abban is, hogy van kiút Istennél a testi betegségekből is. Különösen is ez a covid időszak után látom a fontosságát a közösségnek, hogy személyes kapcsolatokat éljünk meg.


N.E.

Eddig úgy eléggé meg voltak ezek a dolgok, hogy kereszthalál s megváltás s mind így…de azt, hogy valaki szeretetből, az egyszülött fiát, értünk odaadja…Én anyaként végigmérlegeltem, hogy képes lennék-e erre? Őszintén..lehet nem. Sok gondolkozás után jutottam el,hogy talán igen ha minden ezen múlna..de akkor is az Atya szeretete, értünk ezt megtenni, hihetetlen volt, hogy ezt  végre megértettem.


S.A.

Nagyon sok MIÉRT kérdésem volt a kurzus elején. Miért van halál, betegség és hasonlók. Megkaptam mindenre a választ. Ahhoz, hogy megértsem, hogy a MIÉRT nem lényeges, fontosabb a HOGYAN?? A Szentlélek segített azonban megértetni, hogy a HOGYAN sem lényeges, az az Ő dolga. Ha mi valóban akarjuk a megváltást, nincs MIÉRT, és nincs is HOGYAN, Isten gondoskodik. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem.