Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szombaton (2012. május 26-án) délelőtt a Szent Péter téren került sor a pápai kihallgatásra az olaszországi mozgalom megszületésének 40. évfordulója alkalmából. Az ünnepi program reggel 9 órakor kezdődött imával, majd énekek és tanúságtételek hangzottak el. 10 órakor szentmisét mutatott be Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke. Ezt követően érkezett a Szent Péter térre XVI. Benedek, aki találkozott a hívekkel és beszédet intézett hozzájuk. A „Szentlélekben való megújulás" mozgalom tagjai nevében Salvatore Martínez, a mozgalom elnöke köszöntötte a Szentatyát.

XVI. Benedek beszédében utalt rá, hogy ez a legnagyobb karizmatikus mozgalom, amely a II. Vatikáni Zsinat óta megjelent a katolikus egyházban. Annak a reményének adott hangot, hogy római zarándoklatuk lehetőséget nyújt a Szent Péter sírjánál való imára, hitük megerősítésére, a keresztény tanúságtételben való növekedésre és a Szentlélektől vezetve az új evangelizáció nehéz feladatának félelem nélküli végzésére. Arra buzdította a „Szentlélekben való megújulás" mozgalom tagjait, hogy fogadják be Isten szeretetét, aki a Szentlélek ajándékain keresztül kommunikál velünk.

Az elmúlt 40 évben elkötelezték magukat Isten országának hirdetésében. Az új nemzedékeknek átadták tapasztalataikat, megmutatva a Szentlélekben való új élet örömét a képzés és az új evangelizációhoz, illetve az „ad gentes" misszióhoz kapcsolódó számos tevékenységen keresztül. Ezáltal hozzájárultak az egyház és a társadalom szövetének spirituális növekedéséhez Olaszországban. Ennek köszönhetően sokan megtértek, számos család sikeresen túljutott a válság pillanatain. Az ifjúsági csoportjaikból sokan válaszoltak a papi és a megszentelt életre kapott hívásra. Mindezért a pápa köszönetet mondott a jelenlevőknek.

Ezt követően arra bíztatta a „Szentlélekben való megújulás" karizmatikus mozgalom tagjait, hogy ne engedjenek a középszerűség és a megszokás kísértésének. Ápolják lelkükben nemes vágyaikat, fogadják be magukba Jézus gondolatait, érzéseit, cselekedeteit. Az Úr mindenkit arra hív, hogy legyen fáradhatatlan munkatársa üdvösség tervében, amely megváltoztatja a szíveket. Egyre fontosabbá válik a mai bizonytalan és részekre töredezett világban, hogy az életet és az összetett társadalmi kapcsolatokat Isten Szavának szilárd sziklájára építsük az egyház Tanítóhivatala által vezetve.

Az Úr velünk van, és Szentlelke által cselekszik. Arra hív bennünket, hogy növekedjünk az iránta való bizalomban és hagyatkozzunk akaratára, hűek maradva hivatásunkhoz és elkötelezettségünkhöz a hitben, a reményben és a szeretetben való felnőtté válás terén. A lelkiismeretet Isten Szava fényében kell formálni, mert ebből merít értelmet és ösztönzést minden egyházi és emberi terv a „földi város" építése terén is. Ezért meg kell újítani az intézmények szellemiségét, és a történelmet az új élet magvaival kell gazdagítani – hívta fel a figyelmet a pápa. Minden hívő arra kapott meghívást, hogy meggyőződéssel, őszintén és hitelesen tegyen tanúságot hitéről szoros egységben a szeretetcselekedetek iránti elkötelezettséggel.

XVI. Benedek örömének adott hangot a „Szentlélekben való megújulás" karizmatikus mozgalom tevékenységéért a „Pünkösd kultúrájának" hirdetése terén. Ebben kezdeményezéseik által a társadalom különböző területein enyhítik a hátrányos helyzetű és peremre szorult emberek szenvedését. Kiemelte még a börtönbe zárt illetve onnan kikerült személyek lelki és anyagi megújulását segítő tevékenységüket. Folytassátok elkötelezettségeteket a családokért, amelyek a szeretetre és az önfeláldozásra nevelés nélkülözhetetlen helyei. Mindig vessétek tekinteteteket az Ég felé, a világnak ugyanis szüksége van az imára. Legyetek boldog keresztények – zárta beszédét XVI. Benedek, amelyet a „Szentlélekben való megújulás" karizmatikus mozgalom tagjaihoz intézett a Szent Péter téren.

Forrás: vatikáni rádió