Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

A Katolikus Karizmatikus Megújulás nem egy egységes világméretű mozgalom. Nincs egy alapítója, vagy alapító csoportja, mint más mozgalmaknak. Nincs tagsági listája. 
Igen eltérő személyek, csoportok és tevékenységeknek gyakran egymástól teljesen független, más fejlődési szakaszban lévő szőttese. Mely  ennek ellenére osztoznak az alapélményben és az általános célokban. Ez a laza szövésű kapcsolatrendszer megtalálható egyházmegyei, nemzeti és nemzetközi szinten.  Ezt a kapcsolatot inkább  jellemzi a szabad társulás, a dialógus, az együttműködés, mint az integrált, szervezett struktúra.  A vezetést inkább az jellemzi, hogy felkínálja szolgálatát, s nem a kormányzási szándék.
 
 A Katolikus Karizmatikus Megújulás fő céljai:
1. Elősegíteni a folyamatos, érett megtérést a mi Urunkhoz, üdvözítőnkhöz, Jézus Krisztushoz.
2. Elősegíteni az egyesek határozott, személyes megnyílását a Szentlélek jelenléte és hatalma előtt.
Ezt a két kegyelmet gyakran együtt tapasztaljuk meg, eltérő módon nevezik a világ különböző részein, pl.: szentlélek-keresztség, eltelés Szentlélekkel, megújulás a Szentlélekben. Általában a keresztény iniciáció kegyelmének személyes elfogadásának értelmezik, mely  képessé tesz Krisztus szolgálatára az Egyházban és a világban
3. Nemcsak a Karizmatikus Megújulásban akarja elősegíteni a karizmák elfogadását és használatát, hanem az egész Egyházban. Ezeknek a  rendes és rendkívüli adományoknak gazdagsága van jelen a laikusok, a szerzetesek és a klerikusok körében. Megfelelő ismeretük és az egyházi élet más kitevőivel összhangban történő használatuk erőforrás a    keresztények számára az életszentség útján és küldetésük teljesítésében.
4. Elősegíteni a Szentlélek erejében történő evangelizálást, az egyházon kívüliek evangelizálását, a névleges keresztények újra-evangelizálását, a kultúrák és a társadalmi struktúrák evangelizálását. A Megújulás különösen hangúlyozza az Egyház küldetésében való részesedést, az Evangélium hirdetését szóval és tettel, a Jézus Krisztusról való személyes szóbeli tanúságtételt, és az olyan munkát, mely elősegíti a hitet és az igazságosság érvényrejutását, melyre mindenki hivatott.
5. Elősegíteni az életszentségben való folyamatos növekedést az által is, hogy a karizmatikus dimenzió megfelelő módon integrálódjon az Egyház egész életében. Ennek módja a szentségi és liturgikus élet, a hagyományos katolikus imamódok és lelkiségek megerősítése, az Egyház Tanítóhivatalának vezetésével a  katolikus tanítás egyre teljesebb megismerése, és részvétel az Egyház pasztorációs tervében. Ezek a tervek és célok következnek a katolikus Karizmatikus megújulásból,  az egyesek, az imacsoportok, közösségek számára, a helyi, az egyházmegyei, s a nemzeti szolgálóbizottságok és szolgálók számára.
Forrás: www.karizmatikus.hu