Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tagok 2019

Közösségi tagok

 

  logo_iras_nelkul_feher_hatterrel_kisebb_meret

.
 Kezdetben...
 
   A Katolikus Karizmatikus Megújulás Csíkszeredában 1993 óta van jelen. Néhány személy, akik megtapasztalták Isten szeretetét és a Szentlélek jelenlétét az életükben, úgy döntöttek, heti rendszerességgel fognak találkozni, hogy együtt imádkozzanak. Ennek gyümölcseként növekedett a résztvevők létszáma. Kezdetben házi imacsoportként működtek,
- 1997-től helyet adtak a imacsoportnak a Szent Kereszt plébánia hittantermében,
- 2013 áprilisától a hely szüke miatt egy nagyobb helyre a Petőfi Sándor utca 39 szám allá tevődött át az alkalom.
- 2020 augusztusától a Szent Ágoston templom hitantermében folytatjuk tevékenységeinket.
Heti rendszerességgel találkozunk csütörtökönként 18.30-20.30 óráig.
A csoportból közösség lett, 70-100 személy vesz részt összejöveteleinken.
.
Miért Búzamag a neve?
 
  A Búzamag közösség a nevét a Jn 12,24-ből kapta. Itt Jézus azt mondja: "Bizony,bizony mondom nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz". A Búzamagban benne van az élet csírája, és ha elhal, csak akkor képes életet adni tovább. Mi sem akarunk egymagunk maradni, hanem el akarunk halni önmagunk számára, és embertársainkért élni, hogy ezáltal százszoros termést hozzunk Isten Országában.
.
Mi a célunk?
 
  Evangelizáció. Isten Országának építése minden olyan lehetséges módon, ami rendelkezésünkre áll. (Pl: tanítás, tanúságtétel, nyílvános evangelizációs alkalmak, lelkinapok, kurzusok, média, zenés dicsőítés , koncertek, közbenjáró alkalmak stb.)
Jézus parancsa kötelez minket is: "Menjetek és tegyetek tanítványaimmá minden népet...tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!" (Mt 28,19)
 
Olyan időket élünk, amikor senki és semmi nem akadályoz meg abban, hogy hirdessük az Evangéliumot minden teremtménynek. A világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megnyilvánulását (Róm 8,19). Láttuk sok ember életében cselekedni Istent, ahogyan az Ő irgalmas szeretetével átformálta az emberek sérülését, fájdalmát, és egy új, örömteli élettel ajándékozta meg őket. Hisszük, hogy Isten általunk, hívő emberek által, tud leghatékonyabban jelen lenni a világban. Hisszük, minket is arra hív, hogy egyházunkkal egységben minden lehetséges módon építsük az Ő országát, a szeretet országát.
Az Ige szerint: "Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk." (Apcsel 14,20) Itt az ideje, hogy tanúságot tegyünk róla tetteinken, szavainkon, életünkön keresztül, mert: "azt akarja Isten, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére." (1Tim 2,4)
II. János Pál Denverben ezt mondta: "Ne féljetek kimenni az utcákra és azokra a helyekre, ahol az emberek megfordulnak, mint az első apostolok, akik Krisztust és a megváltás jóhírét hirdették a városok és a falvak terein. Nem szégyellhetjük tovább az Evangeliumot. Itt az ideje, hogy a háztetőkről hirdessük!"
 
 
  Három szintjét különböztetjük meg a közösségen belüli életnek:
  • érdeklődők (őket szeretettel fogadjuk és segítjük a közösség célját megérteni)
  • elköteleződés felé tartók (mindenben segítjük, hogy taggá tudjanak válni)
  • elkötelezett tagok (számukra van egy belső szabályzat)
A közösségnek van egy belső szabályzata, ami segíti a tagokat az elköteleződésben.