Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

A japán reiki kifejezés isteni vagy kozmikus energiát jelent. 

A reiki a japán Uszui Mikao (1865–1926) nevéhez fűződik. Máig él a szóbeszéd, hogy Uszui egy időben keresztény szerzetesnövendék lett volna. Valójában sohasem volt kapcsolata a kereszténységgel; az ezoterikus tendai buddhizmust követte. A gyógyító erő forrását keresve érte a megvilágosodás élménye Oszaka közelében, a Kurama-hegyen. Maga a naparcú Buddha avatta be és tette képessé az isteni energia befogadására és közvetítésére.
A reiki az 1980-as években vált ismertté Európa-szerte.
Napjainkban a reiki számos változatát tanítják és gyakorolják.

Milyen eszmei alapokon nyugszik a reiki?

A reiki távol-keleti filozófiai és vallási nézeteken alapszik, melyek szerint mindent valamiféle isteni erő hat át. 
Az egészség és a betegség szerintük a kozmikus isteni erő helyes, harmonikus áramlásán múlik.
A reikis hiszi, hogy képes befogadni és a kezével közvetíteni ezt a kozmikus erőt.

 

Mi a reiki célja?

A reiki célja a szellem, a lélek és a test gyógyítása. 
A reiki célja, hogy helyreállítsa a test „energiaáramlását" és felszabadítsa a gátakat. 
A reiki lelki ébredéshez is kíván vezetni.

 

Ki gyakorolhatja a reikit?

A reikit nem lehet úgy megtanulni, mint egy hagyományos gyógymódot. 
A reikisek szerint a reikit kizárólag olyan személy gyakorolhatja, akit rituálisan „beavatott" egy „mester". A reiki rendszerének első szintjén a beavatás három lépésben történik, melyekben anyagi ellenszolgáltatás fejében részesülhetnek az érdeklődők.
Az alap-beavatás után további szintek következnek, egészen a magasabb mester-fokozatokig.
 

Hogyan gyakorolják a reikit?

A reikis hiszi, hogy kézrátétel útján közvetíteni tudja a kozmikus erőt. 
A reikis többnyire fölöslegesnek tartja a diagnózist, mivel maga a reiki-erő „tudja", mely testrészben van rá szükség.
A reikis úgy tartja, hogy akár nagy távolságból is képes mások felé reiki-erőt „küldeni". 
A reikis szerint a reiki hatékonysága kultikus formulák – úgynevezett mantrák – vagy titkos („erőnövelő") jelek segítségével növelhető.
 

Milyen világnézet áll a reiki hátterében?

Uszui Mikao az ezoterikus tendai buddhizmus követője volt. 
A reiki a kínai wu-sámánizmusban gyökerezik. 
A reiki beavatások tantrikus beavatások.
A reiki az ezoterikus buddhizmus elemeit keveri a sintoista szellemhittel.
A reiki vallásokat ötvöző vallási mozgalom, amely a New Age céljait szolgálja.
 

Hatékony alternatív vagy kiegészítő gyógymód a reiki?

Fogyasztóvédő szervezetek felhívják a figyelmet, hogy a reiki nem hatékony alternatív gyógymód.
A reiki nem alkalmas betegségek kezelésére. 
A pozitív eredmények a placebo-hatásnak tulajdoníthatóak. 
A reiki távol-keleti hátterű, okkult-mágikus lélekgyógyászati rituálé.
 

Árthat is a reiki?

Az orvosok szerint a reiki veszélyes, ha a valaki vakon kizárólag ebben a módszerben bízik, illetve ha súlyos betegségről van szó, és az illető túl sokáig elutasít más gyógymódokat. A megbízható és hatékony kezelés halogatása kockázatos lehet.
Pszichológusok szerint pszichológiailag labilis betegeknél ártalmas lehet ez a rituális kezelés. 
Lelkipásztorok rámutatnak, hogy a spiritiszta-okkult hátterű eljárások hosszú időre rányomhatják bélyegüket a hívek lelki életére.
 

Miért olyan elterjedt a reiki napjainkban?

A nyolcvanas évek ezoterikus divathullámának terjedésével a reiki is ismertté vált Európa-szerte. 
A mai társadalom isteníti az egészséget, ezért gyógyászati módszerek tömkelege árasztotta el. 
Az ezoterikus mozgalom erősödése miatt nagy teret kapott és fog kapni minden, ami a kultúrák vagy vallások keveredéséhez vezet. 
A keresztényeket szándékosan félrevezették, amikor Uszuiról azt állították, hogy keresztény szerzetesnövendék volt, és a reikit keresztény gyógyítási módszerként mutatták be.
 

Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a reikihez?

Súlyos bűnnek számít, ha valaki pénzért akar szert tenni valamilyen „isteni ajándékra":„Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet venni." (ApCsel 8,20)
A reiki beavatás valójában okkult rituálé, s mint ilyen, ellentmond a keresztségi ígéretnek és a keresztség pecsétjének.
A reiki környezetében buddhista istenségeket tisztelnek, ezért keresztény ember esetében a reikizés bűn az első parancsolat ellen.
A reikizés tehát lényegileg összeegyeztethetetlen a keresztény hit alapvető felfogásával. Ezért hitüket gyakorló keresztények nem gyakorolhatják a reikit.
Ennek megfelelően egyházi fenntartású épületeket nem szabad reikis összejövetelek (tanfolyam, beavatás, kezelések) céljára rendelkezésre bocsátani.
 
Forrás: www.magyarkurir.hu