Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Könyvajánló

A könyvek megvásárolhatók a Búzamag közösség alkalmain,
vagy buzamaggmail.com, tel: 0742-679082

 Igekártyák kaphatók.  méret: 150mm X 50mm  1 Ron/db
igekartyak_keretes
nevnaposak
                15 ron

Robert DeGrandis S.S.J.: A megtört szívek gyógyítása

Grandis atya atz tanácsolja könyvében, hogy gyógyulásunk érdekében engedjük el a
múltban kapott sérelmeket és figyelmünket fordítsuk mennyei Atyánk felé.
A könyv olyan emberek történeteit írja le akiket megbántottak, megaláztak,
félrevezettek, megsértettek és kihasználtak. A megbocsátás ereje által eljutottak a
teljes gyógyuláshoz. Ez Jézus kegyelméből történt, aki a kereszten imádkozott azokért
akik megfeszítették: "Atyám, bocsáss meg nekik..." (Lk 23,34)

 

 

26 Lej

Dr. James Dobson - Lányok nevelése

Megjelent a várva várt könyv - amelyet szülők már oly régóta várnak! - a "Lányok nevelése" c. könyv!
A "Fiúk nevelése" c. könyv kiegészítése , melyet rengeteg szülő keresett és kutatott már évek óta, mert nem hitték el, hogy még nem jelent meg a Fiúk nevelés "párja"...
"Ha van egy olyan könyv, hogy - "Fiúk nevelése", akkor kell lennie egy olyannak is, hogy - "Lányok nevelése", nem?" - mondta sok szülő.
Igazuk van!
Bizonyára ez is hatalmas siker lesz! A szerző neve garancia a mély és hozzáértő tartalomhoz. Előző két könyve (Fegyelmezz, megéri! és Az akaratos gyerek) évek óta a legjobban elismert és legnépszerűbb a gyereknevelésről szóló könyvek között.

20 Lej

Minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára - Fern Nichols

Fern Nichols szenvedélyesen hisz az imádság hatalmában. Aföldkerekséget átívelő imádkozó szolgálat alapítójaként tudja, hogyIsten csodákat visz véghez a gyermekeink életében és aházasságaikban, ha rendszeresen imádkozunk.

 

8 lej

 

 

Katona István - Kunszabó Zoltán: Meghívás az életre
Lelkiismeret-vizsgálat felnőtteknek
Ez a könyv segítség azoknak a felnőtteknek, akik rendbe akarják hozni életüket egy átfogó életgyónás formájában.
Isten személyes kapcsolatba akar lépni velünk. Ennek a szerető kapcsolatnak az
akadálya a bűn. Ha szívünk tele van rosszindulattal, hazugsággal, lázadással, haraggal, akkor nem leszünk képesek személyes kapcsolatba lépni az Úrral. Nem szolgálhatunk a bűnnek és ugyanakkor az Istennek. Jézus határozottan megmondta: "Senki sem szolgálhat két Úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." (Mt 6,24)
A szívtisztaság nem csak az Úrral való kapcsolat szempontjából fontos, hanem saját boldogságunk szempontjából is. Isten növekedésre hív bennünket. Lelki növekedésünket akadályozzák a bűnök. Ha nem akarunk éretlen, boldogtalan emberek lenni, ha be akarjuk fogadni azt a teljes életet, amit Isten felkínál nekünk, akkor kerülnünk kell a bűn minden formáját.
 

15 lej

A gyógyulás rejtett forrásai
Az Indiából származó Mary Usha nővér több évtizede tart olyan lelkigyakorlatokat, amelyek a belső gyógyulást szolgálják. Az erre a területre vonatkozó gazdag tapasztalatai sokféle testi és lelki betegség gyökerére derítettek fényt. Isten igéjének fényében ki-ki maga is felfedezheti ezeket és kérheti az Urat a kapcsolataiban átélt különféle belső sérülések gyógyulásáért. Ha készek vagyunk arra, hogy Jézus Krisztus nevében megbocsássunk – és mások megbocsátását is elfogadjuk – akkor lelkünkben a kegyelem rejtett forrásai fak.

19 Lej

Merlin Carothers: A dicsőítésben rejlő erő
Merlin Carothers felfedezte a dicsőítő ima szívet megújító erejét. A Szentírás alapján fölismerte, hogy Isten - az Ő végtelen jóságában - mindenből jót akar kihozni (vö. Róm 8,26), ezért már előre lehet Őt dicsőíteni, már előre hálát lehet Neki adni. Ezáltal megújul a kapcsolata Istennel, az emberekkel és a világgal.
E könyv által sok keresztény megtalálta hitéletének új dinamizmusát. Ajánljuk
mindazoknak, akik nem tudnak kilépni a csalódások és fájdalmak nyomasztó
szorításából... ez a könyv megmutatja a kivezető utat. S mindazoknak, akik életükben először vagy talán újból meg akarják ízlelni az Istennel élt élet igazi gyönyörűségét.

22 lej

Thomas M. Gögele LC, Valentin Gögele LC: Csodák a hétköznapokban
 
100 katolikus pap tanúságtétele
Ez a könyv az Istennel való élet kegyelmi pillanatairól szól. A világ különféle
városaiban és falvaiban élő katolikus papok tanúságtételeit olvashatjuk olyan
hétköznapi eseményekről, melyekben Isten különleges áldásával találkoztak. Szívükben hordják Isten szeretetének tüzét, és életüket áldozzák egy jobb világ reményében az emberekért. Ezekben a tanúságtételekben minden pap hálát ad hivatásáért, hogy Isten eszköze lehet és szolgálhatja az emberek üdvösségét.

17 Lej

Emiliano Tardif - José H. Prado Flores: Jézus él
 
Ez a könyv csodákról szól! Arról, hogy Isten szeret, nem hagyott el bennünket! Többen meggyógyultak, amikor ezt a könyvet elolvasták. A gyógyulás mellett a szívük megtelt örömmel. Örültek Isten közelségének, szeretete megtapasztalásának. Örültek hitük megelevenedésének. Annak, hogy Jézus él!
Ezt hangsúlyozza Tardif atya az egész könyvön keresztül. Azért imádkozik a mennyben, hogy minden olvasója megtapasztalja az élő Jézust. Erre a megtapasztalásra, sőt  a Jézussal való találkozásra hív ez a könyv.

 

isten_titkos_fegyvere_az_orom_konyv

15 Lej

 

Merlin Caroters: Isten titkos fegyvere: az öröm

Az öröm Isten titkos fegyvere, mellyel legyőzhetjük a rosszat. A döntés a mi kezünkben van.

30 Lej

Chapman, Gary:  Végre egy nyelvet beszélünk

 

A házasságnak számos buktatója van, melyekkel a pár rendszerint csak az együttélés első hónapjai, évei után találkozik. Hogyan alakítható ki az őszinte és hatékony kommunikáció, és miként mélyíthető el az intimitás, hogy a különbségek, a konfliktusok, a félreértések és egyéb kapcsolati problémák megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen? Chapman tanácsadói praxisából vett esetekkel, és bibliai idézetekkel támasztja alá gondolatmenetét. Könyvét mindenki haszonnal forgathatja, aki változtatni és javítani kíván a társával való kapcsolatán.

30 Lej

 

Chapman, Gary: Egymásra hangolva

A szerző második magyarul is olvasható könyve a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva fontos felfedezést tesz: a szeretet-közlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetése, környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Sok házaspár szenved amiatt, hogy a szerelmi lángolás alábbhagyása után a férj vagy a feleség nem érzi társa szeretetét. A megoldás egyszerű: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk "szeretet-nyelvét".

26 Lej

Dr. Dobson James - Fiúk nevelése

Manapság gyakran merül fel a kérdés, hogy hol hibázik a társadalom a fiúk nevelése terén. Miért vallunk oly sokszor kudarcot fiaink jellemének fejlesztését illetően? Miért kerül válságba oly sok fiú? Milyen tulajdonságokat kell megpróbálnunk a fiúkba plántálni? Dr. James Dobson, a neves családszakértő, egyfajta térképet ad azok kezébe, akik a Teremtő akarata szerinti, lelkileg egészséges fiúkat szeretnének fölnevelni. Józan tanácsai valódi bátorítást jelentenek a szülőknek, akik a felelős, Istent tisztelő férfiak következő nemzedékét formálják.

ero_a_magasbo_konyv

18 Lej

 

 

 

Josip Loncar: Erő a magasból

Álmokról, látomásokról, próféciákról, melyeket a Szentlélek ad.

 

37 ron

 

Gyermekbiblia

A Gyermekbiblia az 9-14 éves korosztály számára mutatja be a Könyvek könyvét.

Történetei végigkalauzolnak a Biblia lapjain a kezdetektől az ősatyák életén és a

próféták tanításain át, Jézus és az apostolok munkásságáig. Szövege az eredeti

szelleméhez hűséges, mégis a gyermekekhez közelálló nyelven mondja el az örök

történeteket. Több mint 300 színes illusztráció teszi maradandó élménnyé a Szentírással

való ismerkedést. Szép kivitelű, kemény táblás könyv.

60 Lej

 

 „Akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, hogy támasz és életerő az Egy­háznak, a hit ereje az Egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó forrása a lelki életnek” (DV21). „Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz” (DV 22). – „Az Egyház sürgetően és nyo­ma­té­ko­san buzdít minden keresztényt (...), hogy a Szentírás gyakori olvasása révén jusson el Jézus Krisztusnak fönséges ismeretére (Fil 3,8). »A Szentírás nem ismerése ugyanis Krisztus nem ismerése« (Szt. Jeromos)(DV 25).  –  A Katolikus Egyház Ka­te­kiz­musa, 131, 133.

pio_atya_konyv16 Lej

Amorth atya, Róma ördögűzője 26 éven át lelki gyermeke volt Pió atyának. Élettörténetet írt, bőven utalva személyes találkozásaikra, s felhasználva mások emlékeit, levelezéseit is.

128 oldal

Iges_dolgok

Igés kerámiák kaphatóak.

Bővebben itt

 

Megrendelhető a

Búzamag közösségnél.

 

 

J__tszm__k_n__lk_4ca99afc1951f_120x1000

30 Lej

 

Cloud, Henry & Townsend, J., Dr.:
Játszmák nélkül 

A konfliktus az együttélés és a kapcsolatok természetes velejárója. Lehetőség a kapcsolat fejlődésére és elmélyülésére – vagy: zsákutcába futó játszmák és veszekedések forrása. A Játszmák nélkül szerzői a konfliktusok megoldásának eredményes és hatékony módjait ismertetik, melyek a problémák megoldására irányulnak, mindkét fél számára előnyösek, és a kapcsolat fejlődését szolgálják. Könyvükben gyakorlati ötletekkel, javaslatokkal, illusztratív párbeszédekkel mutatják be, hogy a kapcsolati problémák megoldásához szükséges készségek fejleszthetők, és a konfliktuskezelés stratégiái tanulhatók.

Hat__raink_4c9a0d1466cd2_120x100030 Lej

Cloud, Henry Dr.:
Határaink 

Ez a könyv – amely a határvonalak-sorozat második köteteként jelenik meg magyarul – az egészséges és ésszerű határok kialakításának bibliai alapjairól szól. Arról, hogy hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és felelősen alakítsuk saját életünket. A szerzők valódi élethelyzetekből és esetekből kiindulva vizsgálják, hol húzódnak a határaink, mit védenek, hogyan jelölhetjük ki őket, mikor sérülnek meg, és hogyan lehet őket helyreállítani.

Gyerekhat__rok_4cb03138470bc_120x100032 Lej

 

Cloud, Henry Dr.:

Gyerekhatárok 

A nevelés célja – emelik ki a szerzők –, hogy gyermekeink önmagukért felelősséget vállaló és mások iránt figyelmes felnőttekké váljanak. A gyermeknevelésben a kapcsolat fontosságát hangsúlyozzák. A gyerekek a szüleikkel való kapcsolatukban szerezhetnek tapasztalatot a határok működéséről, amikor viselkedésük következményeivel találkoznak, vagy amikor korlátokba ütköznek. A pszichológus és családterapeuta szerzőpáros könyve bemutatja, miként állíthatók a határok a jellemformálás szolgálatába – csecsemőkortól tinédzserkorig. Humorral, konkrét példákkal, az életből vett párbeszédekkel teszik olvasmányossá és a gyakorlatban is jól hasznosíthatóvá könyvüket.

 

 

 

 

Konyvasar

 

Keresztény könyvek kaphatóak bő választékban.

 

Érdeklődni a Búzamag közösségnél.

38 lej

A korábban megjelentetett nagy sikerű könyv bővített, átdolgozott kiadása. A nagy lelkigondozói tapasztalattal rendelkező szerzőpár átfogó, keresztény szemléletű, szókimondó könyve minden házaspárnak hasznára válik. Rengeteg információval és gyakorlati tanáccsal szolgál, a testi funkciók bemutatásától kezdve a különböző szexuális problémák kezeléséig. külön fejezetben foglalkozik a szexuális függőségek, például az internetes pornográfia problémájával.

A_visko

37 Lej

Wm. Paul Young A VISKÓ 

 Egy, a telepesek által elhagyott rozoga, rossz emlékeket idéző viskó (A Viskó) egyszeriben döbbenetes titkok tárházává válik, ahol izgalmas találkozások során a megbocsátás gyógyító ereje és hatalma is felragyog egy sebzett szív számára.

Mackenzie Allen Philips legfiatalabb lányát - Missyt - a családi nyaralás közben brutálisan meggyilkolják. Véres ruháit az oregoni vadon mélyén egy rozoga épületben (A Viskóban) találják meg. Négy évvel később - mély, gyötrő szomorúság közepette -, Mack (az apa) egy rejtelmesen és fájdalmasan gyanús levelet talál a levelesládájában - látszólag Istentől! Arra kéri őt, hogy térjen vissza a viskóhoz egy hétvégére. Viaskodva önmagával és saját józan eszével, egy téli délutánon mégis útra kel. Oda tér vissza, ahol a legsötétebb rémálom kezdődött el négy évvel azelőtt... Amit ott talál, örökre megváltoztatja az életét!...

10 Lej

 

Akit villámcsapás ért

A kolumbiai fogorvosnő Dr. Gloria Polo Ortiz, sikeres, és a társaságban is elismert asszony volt.Tudomásul kellett vennie, hogy az élet több mint pénz, hatalom és szórakozás. Belevágott a villám – visszatért a való életbe.Ez az írás eredeti előadások részeinek fordítása, amelyeket Dr. Gloria Polo Ortiz asszony, egy kolumbiai fogorvosnő tartott (plébániák és közösségek meghívására, vallási rádió- és TV-műsorokban elhangzott interjúkban spanyolul), aki ma Bogotában él, és mint fogorvos keresi kenyerét.

 

Merj_szeretni_konyv

37 Lej

Merj szeretni!

Negyven nap, amely megváltoztatja a világot! Legalábbis a tiédet kedves olvasó! De ha te változol, változik a házasságod, változik a családod is. És változik a körülötted levő világ is. És gondolj csak bele, hogy mi minden történhet, ha ezeket a változásokat a szeretet szítja…?! A magyarul is óriási sikert arató: A VISKÓ kiadója most egy olyan könyvvel lepi meg olvasóit, amiről a megjelenés első évében több mint 1 millió házaspár gondolta azt, hogy szüksége van rá! A Fireproof (Tűzálló) című film egyik főszereplője, egy napló, amely most Merj szeretni! címmel jelenik meg magyarul. A Merj szeretni! a boldogság helyreállításának és tartósításának világszerte bevált receptkönyve.

30 Lej

 

Chapman, Gary:
Ha nem elég a sajnálom 

Gary Chapman és Jennifer Thomas több száz emberrel, egyedülállókkal és házasokkal találkozott tanácsadói munkája során. Közös kutatásuk eredményeként a szeretetnyelvekhez hasonlóan leírták a bocsánatkérés formáit, azaz „nyelveit” is. A bocsánatkérés öt nyelve: • FÁJDALMUNK KIFEJEZÉSE: „Sajnálom.” • A FELELŐSSÉG VÁLLALÁSA: „Hibáztam.” • KÁRPÓTLÁS: „Mivel tehetném jóvá a történteket?” • ŐSZINTE MEGBÁNÁS: „Ígérem, nem fordul elő többé!” • A MEGBOCSÁTÁS KÉRÉSE: „Meg tudnál bocsátani?” Könyvükben bemutatják ezeket a bocsánatkérő nyelveket, számos példával illusztrálják, hogyan lehet őket egy családi, baráti vagy üzleti kapcsolat rendezésében használni, körüljárják a megbocsátást érintő lélektani kérdéseket, motivációkat és gátakat.

OO

 
 

Ha_nem_el__g_a_s_4cdd06c4ced24_120x1000 

Ára 28 lej